Raport o stanie gminy miasto marki za rok 2023

DRODZY MIESZKAŃCY,

Oddaję w Wasze ręce raport o stanie miasta za 2023 r. To podsumowanie najważniejszych wydarzeń i zmian, do jakich doszło w ubiegłym roku w naszym mieście. To również kompleksowe kompendium wiedzy o tym, co naszej lokalnej wspólnocie udało się zrealizować na różnych płaszczyznach m.in.: inwestycyjnej, społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Warto podkreślić kontekst demograficzny, w jakim działamy.            W przeciwieństwie do wielu innych gmin, które się wyludniają, liczba mieszkańców naszego miasta stale rośnie. Według opracowania GUS, do 2040 r. zwiększy się o prawie 30 proc. To          z jednej strony świetna wiadomość, z drugiej – wielkie wyzwanie związane z integracją i zaspokojeniem potrzeb wszystkich, bez wyjątku, obywateli naszego miasta.

Niech więc raport o stanie miasta będzie wyrazem uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju Marek: mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, radnych, pracowników urzędu i jednostek miejskich oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję Państwu za współpracę          i zaangażowanie! Ubiegły rok nie był łatwy i wymagał ogromnego wysiłku. Dziękuję Wam, że daliście radę! Dobra robota!


Jacek Orych

Burmistrz  Miasta Marki
CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych MIAST?

tabelka - sytuacja miasta marki na tle porównawczym- ocena ogólna

Miasto Marki na tle miast należących do grupy porównawczej jest liderem w grupie porównawczej w obszarze związanym z demografią. W pozostałych obszarach sytuację Miasta należy określić jako dobrą.